Med smak på timeplanen

Sett SMAK på timeplanen

Med SMAK på timeplanen er et undervisningsopplegg utviklet av Opplysningskontorene i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Alt undervisningsmateriale finner du nederst på denne siden, samt en smaksquiz. Materiellet er gratis og kan benyttes når som helst i løpet av skoleåret.

• Se video om Smakens uke her!

Kjenner du til alle de fem ulike smakene og hvor man finner dem?
 I undervisningsopplegget står smaken i fokus og elevene får lære å kjenne de ulike smakene. Dette er morsomme øvelser som er med på å bevisstgjøre både barn og voksne.

Dette vil:
 • Utfordre elevene til å bruke sansene sine og "oppdage" smakssansen på nytt
 • Bevisstgjøre elevene på hva som påvirker smaksopplevelsen
 • La elevene få trene seg på å beskrive smak med ord
 • Utvikle elevenes matglede

Invitere elevene dine til en skikkelig smaksreise ved å sette SMAK på timeplanen!

Smakfull hilsen fra Opplysningskontorene i landbruket.

Undervisningsmateriellet

  • Elevhefte «Med SMAK på timeplanen» bokmål kan lastes ned her.
  • Elevhefte «Med SMAK på timeplanen» bokmål (sort/hvit) kan lastes ned her.
  • Elevhefte «Med SMAK på timeplanen» nynorsk kan lastes ned her.
  • Elevhefte «Med SMAK på timeplanen» nynorsk (sort/hvit) kan lastes ned her.
  • Lærerveiledning - bokmål kan lastes ned her.
  • Lærerveiledning - nynorsk kan lastes ned her.
  • PowerPoint «Med SMAK på timeplanen» bokmål  kan lastes ned her.
  • PowerPoint «Med SMAK på timeplanen» nynorsk  kan lastes ned her.
  • Quiz med alternativer (for utskrift) kan lastes ned her.
  • Quiz uten alternativer (for utskrift) kan lastes ned her.