Matopedia

Last ned informasjonsbrosjyre

Matopedia består av læremidler for både barnetrinnet (5. – 7. trinn) og ungdomstrinnet (8. – 10. trinn). Matopedia er en helt omarbeidet utgave av læreverket Kokeboka mi. Bøkene har skiftet navn for å markere de store endringene som er gjort i innholdet, men vi har likevel beholdt en del av strukturen fra de tidligere utgavene. Innholdet er blitt grundig gjennomgått og optimalisert for å sikre at bøkene er i tråd med Kunnskapsløftet, læreplanen i faget (MHE1-01) og kostrådene fra Helsedirektoratet.

Læreverket er klart for bestilling 22. mai.
Dersom bestillingen er sendt innen 15. juni vil materiellet ankomme skolen innen utgangen av august.

AV DE 1000 FØRSTE BESTILLINGENE, TREKKES DET UT 10 KLASSER SOM FÅR BØKENE GRATIS TILSENDT!