Kompetansemål

Alle kompetansemål etter 10. årstrinn

Leksjonene kan dekke helt eller delvis kompetansemål etter 10. årstrinn

Les mer

Næringsstoffene i melk

Kompetansemål etter 10. årstrinn som kan dekkes helt eller delvis av leksjonen, Næringsstoffene i melk

Les mer

Kalsium+ Vitamin D

Kompetansemål etter 10. årstrinn som kan dekkes helt eller delvis av leksjonen, Kalsium+ Vitamin D

Les mer

Meieriprodukter og kostrådene

Kompetansemål etter 10. årstrinn som kan dekkes helt eller delvis av leksjonen, Kostrådene

Les mer

Norsk melks historie

Kompetansemål etter 10. årstrinn som kan dekkes helt eller delvis av leksjonen, Norsk melks historie

Les mer

Allergi og intoleranse

Kompetansemål etter 10. årstrinn som kan dekkes helt eller delvis av leksjonen, Allergi og intoleranse

Les mer

Melk på meieriet

Kompetansemål etter 10. årstrinn som kan dekkes helt eller delvis av leksjonen, Melk på meieriet

Les mer