Den digitale melkekartongen

Velkommen til Opplysningskontoret for Meieriprodukter og Den digitale melkekartongen!

Den digitale melkekartongen er et spennende digitalt undervisningsopplegg for ungdomstrinnet hvor eForelesninger står sentralt. I tillegg finner du aktuelle artikler, lærerveiledning, oppskrifter og øvingsoppgaver for elever.

Vi dekker utvalgte kompetansemål for mat- og helsefaget.