Personvern

Mat.no - personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Mat.no samler inn og bruker personopplysninger.

Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) og Opplysningskontoret for frukt og grønt (frukt.no) er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det frem under hvert enkelt punkt. Delegeringen gjelder kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger på www.mat.no

Prosjektleder har det daglige ansvaret for Mat.no sin behandling av personopplysninger på mat.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev og påminnelser om bestilling av abonnement. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

KeyTeq er mat.no sin databehandler, og er vår leverandører for utvikling og vedlikehold nettstedet www.mat.no.

En egen databehandleravtale mellom Mat.no og KeyTeq regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Ved bestilling av materiell via mat.no fra de to opplysningskontorene vises det til hvert enkelt kontors personvernerklæring og databehandleravtalen nevnt over.

Nettstatistikk og informasjonskapsler

Mat.no samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på mat.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Dette er et verktøy med åpen kildekode (GPL) og som er installert på en egen server hos driftsleverandøren. Informasjon fra dette verktøyet utleveres ikke fra mat.no til andre aktører.

Nyhetsbrev

Mat.no sender ut nyhetsbrev ved ulike anledninger. Mat.no benytter seg av Presens – Skoleideer for utsending av nyhetsbrev.

Personvern Skoleideer: https://skoleideer.custompublish.com/personvernregler-gdpr.469691.no.html

E-post

Mat.no sine medarbeidere benytter e-post i dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

For ytterligere informasjon vises det til hvert enkelt kontors, melk.no, frukt.no, brodogkorn.no og matprat.no sine personvernerklæringer.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Skolefrukt.no har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Skolefrukt.no sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Skolefrukt.no ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Lenker til personvernerklæringer:

Opplysningskontoret for frukt og grønt https://www.frukt.no/artikler/personvernerklaring/

Opplysningskontoret for meieriprodukter https://www.melk.no/Kontakt-oss/Personvern-og-bruk-av-cookies

Kontaktinformasjon

E-post: mat@melk.no