Om Mat.no

Mat.no er en felles nettportal fra to av opplysningskontorene i landbruket

Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no)

Opplysningskontoret for frukt og grønt (Frukt.no)

Formålet er at lærere og elever skal ha lett tilgang på kvalitetssikrede undervisningsressurser til faget Mat og helse i grunnskolen. Her publiseres alle relevante undervisningsressurser fra de to opplysningskontorene. Læremidlene som finnes her har som mål å dekke ett eller flere av  kompetansemålene i lærerplanen.

 

Mat.no er en trygg portal til mat og helse-relatert fagstoff.

For spørsmål kontakt oss på mat@melk.no

Personvernerklæring