Om Mat.no

Mat.no er en felles nettportal fra opplysningskontorene i landbruket:

Opplysningskontoret for meieriprodukter

Opplysningskontoret for frukt og grønt

Opplysningskontoret for brød og korn

Opplysningskontoret for egg og kjøtt   

 

Formålet er at lærere og elever skal ha lett tilgang på kvalitetssikrede undervisningsressurser til faget Mat og helse i grunnskolen. Her publiseres alle relevante undervisningsressurser fra de fire opplysningskontorene, i tillegg til fellesressurser som Måltidet og Smakens Uke. Læremidlene som finnes her har som mål å dekke ett eller flere av  kompetansemålene i lærerplanen.

 

Mat.no er en trygg portal til mat og helse-relatert fagstoff.

For spørsmål kontakt oss på mat@melk.no

Personvernerklæring