Med grovt på timeplanen

Her finner du kvalitetsikret undervisningsmateriell om grove kornprodukter. Materiellet tilpasset kompetansemålene til 7. trinn for mat og helse.

Klikk her for å komme til undervisningsmateriellet, inkludert lærerveiledning, faktaark, relaterte oppgaver og oppskrifter.