La elevene ta eierskap til egen matpakke!

Det å lage en bærekraftig matpakke kan kanskje motivere elever til å ta eierskap til skolematen?

Mange har erfart at barn blir mer positive til å spise mat de har vært med å lage, dyrke eller fiske selv. Gjelder det samme for matpakka, tro? Stemmer det at flere av elevene spiser maten dersom de har laget matpakka selv, sammenliknet med de som får ferdig smurt mat i matboksen? Resultater fra en norsk undersøkelse kan tyde på det. I 2012 publiserte Forskningsrådet en stor matpakkeundersøkelse som tydelig viste at selvlaget mat var den som oftest ble spist. Blant de elevene som laget matpakken selv, spiste 85 prosent opp all maten. Hvis det var noen andre som hadde laget skolematen for dem, var det derimot bare 72 prosent som spiste opp alt.

Bærekraftig matpakke

Hvis innholdet i matboksen i tillegg er bærekraftig kan det være en ekstra motivasjonsfaktor.

Nasjonalt råd for ernæring har gått gjennom alle de norske kostrådene og vurdert dem i et helse- og bærekraftperspektiv. Kostrådet om meieriprodukter lyder: La magre meieriprodukter være en del av det daglige kostholdet. I tillegg presiseres det at det med et daglig inntak menes tre porsjoner. Nasjonalt råd konkluderte som følger for dette kostrådet: Både fra et helse- og bærekraftsperspektiv er det hensiktsmessig å produsere og konsumere magre meieriprodukter. Les mer om hvorfor meieriprodukter er bærekraftige her.

Bærekraft er tema som engasjerer, og her kan du lese mer om hvorfor meieriprodukter er viktig i et norsk bærekraftig kosthold.

Det å bruke meieriprodukter i forbindelse med skolemåltidet er altså bærekraftig og bra for helsen. Ved å bestille brosjyren «Litt sulten?» kan elevene få tips til en bærekraftig matpakke. Bestill brosjyren her.

Vi ønsker lærere og elever en flott høst