Skolefrukt

Skolefrukt er en del av helsemyndighetenes satsing på kosthold.Barn og unge bør spise mer grønnsaker og frukt.Skolefrukt er et tilbud til alle norske grunnskoler subsidiert av staten. Det kan enten være foreldrebetalt ordning eller at skolen oppretter felles bestilling som blir betalt av kommunen, skolen, FAU eller andre.

Skolefrukt er et tilbud til alle norske grunnskoler subsidiert av staten. Det kan enten være foreldrebetalt ordning eller at skolen oppretter felles bestilling som blir betalt av kommunen, skolen, FAU eller andre.

Skolefrukt er ett verktøy for å oppfylle deler av myndighetenes anbefalinger for mat og måltider i skolen.

I Hammerfest mener de at det er en klar sammenheng mellom god læring,sunt kosthold og fysisk aktivitet. Ved Fjordtun skole får alle elevene Skolefrukt gjennom skolefruktordningen. Se hva rektor og kommunen sier om tiltaket i filmen under. 

Dersom budsjettene ikke strekker til for frukt hver dag kan en for eksempel ha frukt/grønnsaker to til tre dager per uke. Skolen oppretter da et felles abonnement gjennom Skolefrukt.no som består av en fast bestilling på antall frukt/grønnsaker som skolen skal ha per dag, og skolen får faktura direkte fra lokal skolefruktleverandør basert på levert vare etter hver måned. Skolen kan justere antall dager per uke og/eller den faste bestillingen gjennom hele semesteret, og kan også gjøre midlertidige endringer dersom for eksempel mange av elevene på skolen skal på dagstur.

Les mer om hvordan skolefruktordningen fungerer her